ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
02 ก.พ. 2560
12 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
367
17 ม.ค. 2560
13 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
16 ม.ค. 2560
14 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
13 ม.ค. 2560
15 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
613
06 ธ.ค. 2559
16 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
757
02 ธ.ค. 2559
17 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 11 / 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
678
02 ธ.ค. 2559
18 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
11 พ.ย. 2559
19 กำหนดการตรวจประเมินโบนัส อบต. ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
11 พ.ย. 2559
20 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 10/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
697
25 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.