ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งสำหรับการโอนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
29 พ.ย. 2556
182 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1510
27 พ.ย. 2556
183 ประกาศ ก.อบต. การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อบต. พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
3252
27 พ.ย. 2556
184 แจ้งมติ ก.อบต.จ.ยะลา ครั้งที่ 11/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1396
25 พ.ย. 2556
185 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
927
25 พ.ย. 2556
186 หลักเกณฑ์เลื่อนระดับบริหารที่เกษียณอายุสูงอายุ 1 ระดับ กรณีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
729
24 ต.ค. 2556
187 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1745
21 ต.ค. 2556
188 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 10/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1341
18 ต.ค. 2556
189 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ(เงินเดือน/ประจำตำแหน่ง)อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
1961
26 ก.ย. 2556
190 ประกาศหลักเกณฑ์ฯ อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ พนง.ส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2717
24 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.