ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 3/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1562
21 มี.ค. 2557
172 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1294
24 ก.พ. 2557
173 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1928
21 ก.พ. 2557
174 มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
2094
20 ม.ค. 2557
175 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1548
17 ม.ค. 2557
176 ประกาศ ก.ท.จ.ยะลา เรื่องตำแหน่งและวิทยฐานะ พนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
26 ธ.ค. 2556
177 มติ ก.ท.จ.ยะลา ครั้งที่ 12/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1308
20 ธ.ค. 2556
178 มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2556ฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
1528
20 ธ.ค. 2556
179 ประกาศ ก.ท.จ. เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนฯ ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1995
29 พ.ย. 2556
180 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
687
29 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.