ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 คณะอนุกรรมการวินัย อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
740
08 ส.ค. 2557
152 หลักสูตรการสอบคัดเลือก อบต. (รอบกันยายน 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
30 ก.ค. 2557
153 กำหนดอัตราจ้างลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
1496
25 ก.ค. 2557
154 กำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ดาวน์โหลดเอกสาร
1638
25 ก.ค. 2557
155 บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1237
25 ก.ค. 2557
156 แก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนใหม่พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1182
25 ก.ค. 2557
157 แบบประเมินโบนัส ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
4013
24 ก.ค. 2557
158 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
912
22 ก.ค. 2557
159 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1148
21 ก.ค. 2557
160 มติ ก.อบต. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
4535
21 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.