ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
26 ม.ค. 2558
132 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1640
23 ม.ค. 2558
133 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
909
09 ม.ค. 2558
134 ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริาหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
09 ม.ค. 2558
135 คณะอนุกรรมการฯ ตรวจโบนัส อบต. ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1142
25 ธ.ค. 2557
136 มติ ก.อบต ครั้งที่ 12/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1545
24 ธ.ค. 2557
137 มติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 12/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1156
22 ธ.ค. 2557
138 มติ ก.อบต.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1883
24 พ.ย. 2557
139 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1260
20 พ.ย. 2557
140 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
954
31 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.