ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นของ อบต. พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
03 เม.ย. 2558
122 ปฏิทินคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58) ดาวน์โหลดเอกสาร
717
31 มี.ค. 2558
123 ปฏิทินสอบคัดเลือก อบต. (มิ.ย.58) ดาวน์โหลดเอกสาร
586
31 มี.ค. 2558
124 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 3/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1728
30 มี.ค. 2558
125 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1272
25 มี.ค. 2558
126 ประกาศ ก.อบต.จ.ยะลาหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนตำแหน่งครู อบต.(ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
798
27 ก.พ. 2558
127 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตูพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)(ฉบับที่ 3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1661
27 ก.พ. 2558
128 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1118
23 ก.พ. 2558
129 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1280
20 ก.พ. 2558
130 แบบประเมินโบนัสประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1358
04 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.