ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา(ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 9/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1261
28 ก.ย. 2558
102 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
1906
25 ส.ค. 2558
103 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
24 ส.ค. 2558
104 หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1265
27 ก.ค. 2558
105 หลักเกณฑ์ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 2558 ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
1243
23 ก.ค. 2558
106 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1127
20 ก.ค. 2558
107 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 7/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1832
17 ก.ค. 2558
108 คณะอนุกรรมการประเมินค่างานของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
733
13 ก.ค. 2558
109 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
996
29 มิ.ย. 2558
110 ประกาศ ก.อบต.จ.ยะลา หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
788
26 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.