ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
01 ต.ค. 2558
92 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1162
01 ต.ค. 2558
93 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
01 ต.ค. 2558
94 ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล รอบธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
01 ต.ค. 2558
95 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล รอบธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
01 ต.ค. 2558
96 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน้จาง ดาวน์โหลดเอกสาร
294
01 ต.ค. 2558
97 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครุองค์การบริหารส่วนตำบล ในศพด.อบต. พ.ศ.2558 ของ อบต ดาวน์โหลดเอกสาร
404
30 ก.ย. 2558
98 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
715
30 ก.ย. 2558
99 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
356
30 ก.ย. 2558
100 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
29 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.