ค้นหา :  
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
21 เม.ย. 2560
2 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
20 เม.ย. 2560
3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
27 มี.ค. 2560
4 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
20 มี.ค. 2560
5 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
20 มี.ค. 2560
6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
20 ก.พ. 2560
7 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
17 ก.พ. 2560
8 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
16 ก.พ. 2560
9 การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
02 ก.พ. 2560
10 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
350
17 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.