เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.