เรื่อง : ขอความร่วมมือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 300 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.