เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งและส่วนราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 241 คน   
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.