กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ทถจ.ยะลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียด :
    

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวิญญู  สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายธงฉาน  สุวรรณรักษา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา (พัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน) ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์ 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560    อ่าน 47 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.