กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมชีแจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐


รายละเอียด :
    

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมชีแจงทีมประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมยะลายาลอ โดยมีนายวิญญู  สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลาเป็นประธานในที่ประชุม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560    อ่าน 52 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.