กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมปลัด อปท. ผู้อำนวยการสำนัก/กองคลัง และผู้อำนวยการสำนัก/กองช่าง ในจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560


รายละเอียด :
    

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมปลัด อปท. ผู้อำนวยการสำนัก/กองคลัง และผู้อำนวยการสำนัก/กองช่าง ในจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ เพื่อติดตามแผนงานนโยบายที่สำคัญ เช่น การบริหารจัดการขยะ, เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ, การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมี นายวิญญู  สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560    อ่าน 94 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.