กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมชี้แจ้งโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดยะลา (ITA) ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. สถจ.ยะลา ได้จัดการประชุมชี้แจ้งโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดยะลา (ITA) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ โดยมี นางสุพัตรา  สุวรรณโณ นสถ.ชก/ชก. พิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560    อ่าน 80 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 95000 โทร./โทรสาร 0-7322-278 / 0-7320-3764
Copyright © 2007 WWW.YALALOCAL.GO.TH : All Rights Reserved.